Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Towaroznawstwo

TOWAROZNAWSTWO – ZOSTAŃ EKSPERTEM!

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

 

 

Studiując kierunek TOWAROZNAWSTWO pozyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Zarządzania jakością dóbr i usług, organizacji przedsięwzięć handlowych, kształtowania, ochrony i oceny jakości procesów i produktów.
  • Kontroli towarów, rzeczoznawstwa, marketingu, biznesu, służb celnych, ubezpieczeń, logistyki w sferze produkcji i obrotu towarowego.
  • Jakości produktów, głównie kosmetyków i produktów spożywczych, oraz wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania jakością i środowiskiem. 

UTH Rad. zapewni Ci:

  • Zdobycie kompetencji zawodowych podczas zajęć w laboratoriach badawczych. Dzięki odbyciu praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i instytucjach zdobędziesz doświadczenie i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
  • Szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do wielu uczelni z krajów tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Włoch.
  • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, urzędach i służbach celnych, zakładach przemysłu kosmetycznego i spożywczego, zakładach handlu i dystrybucji produktów, inspekcji handlowej, administracji państwowej i samorządowej.

 

DOBRY PRODUKT TO PODSTAWA!