Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – KIERUNEK O PROFILU PRAKTYCZNYM

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

 

Studiując kierunek BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI pozyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • technologii żywności,
 • prawodawstwa żywnościowego w Polsce i UE,
 • metod kontroli jakości produkcji żywności, również laboratoryjnych,
 • kształtowania jakości i wartości produktów w całym cyklu ich życia, również na etapie projektowania żywności,
 • stosowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach produkujących żywność z włączeniem podstaw produkcji i przetwórstwa surowców różnorodnego pochodzenia oraz oceny jakości i komercjalizacji produktów żywnościowych.

 

Umiejętności praktyczne studenci pozyskają w przedsiębiorstwach spożywczych, co znacznie wzmocni potencjał absolwenta na rynku pracy!

 

UTH Rad. zapewni Ci:

 • zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy w zakładach spożywczych i żywienia zbiorowego na działach produkcji, laboratoriach kontroli jakości procesów produkcji, certyfikacji w przedsiębiorstwach produkujących: surowce do dalszego przetwórstwa, dodatki technologiczne, żywność, opakowania do produkcji żywności,
 • zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach nadzoru,
 • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności w przyszłej pracy zawodowej podczas praktyk zawodowych w wiodących zakładach spożywczych i organach urzędowej kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch,
 • studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

 

Jako absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w  zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka na stanowiskach menadżerskich, wykorzystując zdobytą wiedzę techniczną oraz umiejętności organizacyjne.

 

ZOSTAŃ EKSPERTEM W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI !!