Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Technologia chemiczna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – KIERUNEK ZAWSZE AKTUALNY

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

 

Studiując kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA pozyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Chemii i technologii polimerów.
  • Ochrony i inżynierii środowiska.
  • Kosmetyków, chemii gospodarczej i przemysłowej.
  • Innowacyjnych produktów i procesów.
  • Garbarstwa.
  • Płynów eksploatacyjnych.

 

UTH Rad. zapewni Ci:

  • Zdobycie kompetencji zawodowych podczas zajęć w laboratoriach badawczych. Dzięki odbyciu praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i instytucjach zdobędziesz doświadczenie i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
  • Szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do wielu uczelni z krajów tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Włoch.
  • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w firmach związanych z przemysłem: chemicznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w laboratoriach przemysłowych, inspekcji sanitarnej, ochrony środowiska jak również instytutach naukowo-badawczych.

 

POCZUJ CHEMIĘ!