Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Kierunki studiów

Szanowni Państwo, drodzy maturzyści

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa zachęcamy do zapoznania się ofertą dydaktyczną, umieszczoną na stronie naszego Wydziału.

Mamy dla ciebie atrakcyjną propozycję pozyskania wyższego wykształcenia w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w naszym, coraz piękniejszym mieście Radomiu. O atrakcyjności naszej oferty dydaktycznej świadczyć mogą liczne propozycje pracy dla absolwentów naszego Wydziału.
Nowoczesny i zreformowany system nauczania w powiązaniu z wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich pozwala kształcić naszych studentów na wysokim poziomie.
  System nauczania został utworzony zgodnie z wymogami unijnymi, co umożliwi podjęcie pracy poza granicami naszego kraju.

Studenci naszego Wydziału mają możliwość zamieszkania w akademiku, korzystania z pomocy materialnej, internetu, darmowego oprogramowania, sali gimnastycznej, siłowni, klubów studenckich.
Mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych, gdzie miła, koleżeńska atmosfera przyczynia się do realizowania pasji naukowych. W ramach ich działalności organizowane są wycieczki dydaktyczne, konferencje studenckie itp.
W ramach współpracy z krajami UE studenci naszego Wydziału mogą wybrane semestry zajęć odbywać w Uczelniach zagranicznych, co przyczynia się do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w opanowaniu języków obcych. Studenci mają również możliwość odbycia stażu zawodowego w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich.
Mamy nadzieję, że zaproponowane kierunki i specjalności studiów  będą zgodne z Państwa zainteresowaniami i pozwolą zrealizować pragnienie studiowania, dającego satysfakcję z obranego kierunku oraz zapewniającego perspektywy na lepsze życie.