Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE KOSMETYKÓW – KIERUNEK O PROFILU PRAKTYCZNYM

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) 

 

Studiując kierunek PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE KOSMETYKÓW, pozyskasz wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Surowców do produkcji kosmetyków.
 • Receptur kosmetyków.
 • Wytwarzania produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.
 • Jakości produktów kosmetycznych.
 • Zarządzania jakością i zasad zrównoważonego rozwoju w przemyśle kosmetycznym.
 • Rzeczywistej oceny oddziaływania kosmetyków na organizm człowieka.

 

UTH Rad. zapewni Ci:

 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do projektowania produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.
 • Zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych do organizowania i nadzorowania procesów wytwarzania kosmetyków.
 • Osiągnięcie niezbędnego doświadczenia i praktycznych umiejętności podczas praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych i instytucjach branży kosmetycznej w kraju lub zagranicą.
 • Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch.
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

 

Jako projektant i specjalista od wytwarzania kosmetyków z dyplomem inżyniera będziesz bardzo dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w firmach produkcyjnych, handlowych, związanych z przemysłem kosmetycznym, farmaceutycznym, produkcją chemii gospodarczej oraz laboratoriach badawczych i kontroli jakości.

 

 

DOBRY KOSMETYK ZAWSZE W MODZIE!