Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Menedżer produktu

MENEDŻER PRODUKTU – ZAWSZE AKTUALNY I POTRZEBNY

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

 

Studiując kierunek MENEDŻER PRODUKTU pozyskasz wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • materiałów inżynierskich i technologii produkcji,
 • systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • opracowywania polityki produktowej,
 • badań jakości produktów z wykorzystaniem metod laboratoryjnych,
 • kształtowania jakości i wartości produktów w całym cyklu ich życia,
 • wykorzystywania narzędzi marketingowych w komercjalizacji produktów i zarządzania marką.

UTH Rad. zapewni Ci:

 • Zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w laboratoriach kontroli jakości procesów produkcji i produktów oraz certyfikacji w przedsiębiorstwach przemysłowych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności w przyszłej pracy zawodowej podczas praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych i instytucjach.
 • Szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch.
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

 

Jako menedżer produktu z licencjatem będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych w zakresie efektywnego zarządzania procesami produkcji, kształtowania jakości wytwarzanych produktów oraz działań marketingowych związanych z produktem.

 

  

ZOSTAŃ MENEDŻEREM PRODUKTU

-KREUJ PRODUKT SPEŁNIAJĄCY POTRZEBY I PREFERENCJE KLIENTA I ZARZĄDZAJ CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU