Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Laureaci Złotej Odznaki KOLAGEN 2003 - 2008

Rok Nauka Garbarstwo Obuwnictwo Honorowa
Rok 2003 Nr 1 doc. dr Olgierd Rodziewicz Politechnika Radomska Nr 2 inż. Kazimierz Klepaczewski Prezydent Polska Izba Garbarzy Przetwórców Skóry i Handlu - Radom Nr 3 mgr inż. Wiesław Wojas Prezes Polska Izba Przemysłu Skórzanego - Łódź Nie przyznano
Rok 2004 Nr 4 prof. dr hab. Ignacy Duda Akademia Ekonomiczna Kraków Nr 5 dr inż. Jerzy Sikora Prezes Krakowskie Zakłady Garbarskie Nr 6 Bożenna Mąka Właściciel Zakład Obuwia „Eksbut” Mława Nr 7 mgr inż. Edmund Cholewa Zasłużony nauczyciel obuwnictwa, Łódź Nr 8 inż. Roman Dobosz Zasłużony technolog w garbarstwie, W-wa
Rok 2005 Nr 9 prof. dr hab. Zbigniew Karbarz Politechnika Radomska Nr 10 mgr inż. Cezary Malinowski Właściciel Zakładu Garbarskiego „MALTAN“ w Zwoleniu Nr 11 Stanisław Kosela Właściciel Zakładu Obuwniczego „AXEL” w Częstochowie Nr 12 inż. Henryk Barszcz Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich w Radomiu
Rok Nauka Garbarstwo Obuwnictwo Honorowa
Rok 2006 Nr 13 dr inż. Marian Grabkowski Politechnika Radomska Nr 14 Józef Szatan Właściciel Zakładu Garbarskiego „MAT-2”Guzów Nr 15 mgr inż. Barbara Fiołna Właściciel Przedsiębiorstwa PPHU „BAFIO” w Żelechowie Nie przyznano
Rok 2007 Nr 16 dr inż. Tadeusz Sadowski Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie Nr 17 inż. Marian Siwiec Właściciel Garbarni „SIWIEC” w Radomiu Nr 18 inż. Jan Banaszkiewicz W-ce Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji „GINO ROSSI” w Słupsku Nie przyznano
Rok 2008 Nie przyznano Nr 19 mgr inż. Zbigniew Wiśnicki Właściciel PPH „SOGAR” w Sobolewie Nr 20 Stanisław Ryłko Właściciel Zakładu Obuwniczego „RYŁKO” w Kalwarii Zebrzydowskiej Nie przyznano