Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Złote odznaczenie "Kolagen''

 

Złote Odznaczenie

KOLAGEN

 
Geneza odznaczenia
           Inicjatorem powstania Kapituły Złotej Odznaki „KOLAGEN” był ówczesny Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski prof. nadzw. UTHRad., który listem otwartym w 2002 roku w „Przeglądzie Skórzanym” zaproponował ufundowanie odznaczenia. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi dla garbarstwa i obuwnictwa. Istotnym celem fundacji odznaczenia jest zwiększenie rangi branży skórzanej w Polsce poprzez nagradzanie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Przemysłu Skórzanego. Ważnym jest również stworzenie płaszczyzny integrującej garbarstwo i obuwnictwo. 
Nie przypadkowo pomysł odznaczenia „Kolagen” zrodził się na naszym Wydziale. Warto przypomnieć, że jest to Wydział, który najbardziej odpowiada gospodarczemu charakterowi regionu, słynącemu od wieków z silnego przemysłu skórzanego. Wystarczy wspomnieć, że np. w 1994 roku liczba zakładów branży skórzanej w Radomiu i jego okolicach kształtowała się na poziomie ponad tysiąca. To właśnie Radom do tej pory uważany jest za stolicę polskiego garbarstwa i obuwnictwa. W Radomiu już przed II wojną światową istniała Państwowa Szkoła Chemiczno-Garbarska. Powstanie Wydziału Chemiczno-Garbarskiego przy Wieczorowej Szkole Wyższej w Radomiu w 1951 roku, który później w latach sześćdziesiątych nazwano Wydziałem Technologii Obuwia i Garbarstwa, a następnie Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia a obecnie Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa było odzwierciedleniem potrzeb regionu w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu skórzanego.
Odznaka KOLAGEN wykonana jest z ok. 7 gram złota (próba 585), każda ma swój numer (fot. 1 i 2). Odznaczenie jest wręczane co roku zwykle podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym (przez pierwsze 3 lata na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia) zasadniczo w trzech kategoriach:
 • Nauka
 • Przemysł garbarski
 • Przemysł obuwniczy
Fot. 1. Odznaczenie „KOLAGEN” (do 2006 roku) Od 2007 roku oprócz wyżej wymienionego odznaczenia wręcza się dodatkowo miniaturkę wykonaną również ze złota (próba 585).
Fot. 2. Odznaka i miniatura odznaki „KOLAGEN” (od roku 2007)
Skład kapituły odznaki ,,KOLAGEN”
 • dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski prof. nadzwyczajny UTHRad – Przewodniczący Kapituły. Kierownik Zakładu Ekotechnologii Kolagenu i Tłuszczów UTH Radom.
 • prof. Zbigniew Karbarz, Kierownik Katedry Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży UTH Radom
 • dr inż. Anna Miernik (dr inż. Marian Grabkowski do 2004 r.), WMTiW, UTH – Radom
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski. Kierownik Katedry Technologii i Towaroznawstwa UTH Radom
 • dr inż. Bogusław Woźniak (prof. dr inż. Maciej Urbaniak do 2006r.). Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego, Łódź
 • mgr Lidia Przyjemska (mgr Andrzej Śliwa do 2005 r.). Dyrektor Oddziału w Krakowie Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (CLPO)
 • Leszek Flisek, Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, Radom
 • Jan Góralczyk (poprzednio mgr inż. Krystyna Bednarek, Andrzej Rasiński). Prezydent Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Łódź
 • mgr inż. Jan Skiba, Przewodniczący Oddziału SWP, Radom
 • Redaktor Joanna Banakiewicz – Brzozowska „Świat butów”, Warszawa
 • Redaktor Emilian Szczerbicki, „Przegląd Włókienniczy – Włókno Odzież Skóra”, Łódź
 • dr inż. Jan Żarłok– sekretarz Kapituły, Wydział MTiW, UTH Radom
 • mgr inż. Jan Skiba – sekretariat Kapituły (mgr inż. Małgorzata Marczewska do 2010). Wydział MTiW, UTH Radom 
Sponsorzy Złotego Odznaczenia KOLAGEN
Nagroda funkcjonuje dzięki darczyńcom, którymi są zwykle instytucje i zakłady branży skórzanej.
Środki finansowe są przeznaczone na wyrób odznak, przygotowanie oprawy uroczystości wręczania odznaczenia, przygotowanie i wydanie książki ,,Kolagen – Złote Odznaczenie’’. Wpłaty na konto Kolagen:
Na rachunek
29 1750 1253 0000 0000 2074 0779
RAIFF O. w Radomiu ul.Okulickiego 88
Nazwa odbiorcy
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY W RADOMIU
Adres odbiorcy
RADOM 26-600 UL. MALCZEWSKIEGO 29
Tytuł wpłaty „Kolagen”
Sponsorami odznaki KOLAGEN są dotychczas:
1. Producent Obuwia „MARCO” w Jedlińsku.
2. Wyprawa Skór Futerkowych w Radomiu .
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMOCJA” we Włodawie.
4. Stowarzyszenie Włókienników Polskich w Radomiu.
5. Zakład Garbarski „MALTAN” w Zwoleniu.
6. Produkcja Obuwia P.P.H.U. „BAFIO” w Żelechowie.
7. Zakład Garbarski „SKÓREKS II” s.c. w Goździe.
8. Zakład Garbarski „SKÓREKS” w Parznicach.
9. Hurtownia środków garbarskich P.H.U. „ETA” w Radomiu.
10. Krakowskie Zakłady Garbarskie w Krakowie.
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SOGAR” s.j. w Sobolewie.
12. PPHU „Panda” Zakład Garbarski w Skawie.
13. Zakład Garbarski „OLEKTAN” w Zwoleniu.
14. Produkcja Obuwia „EKSBUT” w Mławie.
15. Zakład Produkcji Obuwia „WOJAS” w Nowym Targu.
16. Zakład Produkcji Obuwia „AXEL” w Częstochowie.
17. Hurtownia Chemii Garbarskiej „BIOKIMICA” w Radomiu.
18. Zakład Garbarski s.c. w Gulinie (poczt. Zakrzew)
19. Garbarnia „ABRA” w Kielnie
20. Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie (CLPO)
21. Garbarnia Radom, Trzebińskiego 8.
22. Producent Obuwia BARTEK w Mińsku Mazowieckim.
23. Garbarnia ,, Szczakowa” Jaworzno
24. Zakład Garbarski w Wągrowcu.