Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Katedra Zarządzania i Jakości Produktu

kowalska1

Kierownik Katedry
Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie Towaroznawstwo i Ekonomia

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska
tel. 48 361 7547
e-mail: m.kowalska@uthrad.pl
pokój 147

prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
tel. 48 361 7406
e-mail: j.zuchowski@uthrad.pl
pokój 129 budynek Wydziału Ekonomii i Finansów

dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. UTHRad.
tel. 48 361 7426
e-mail: bozena.borycka@uthrad.pl
pokój 241 budynek Wydziału Ekonomii i Finansów

dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTHRad.
tel. 48 361 7468
e-mail: m.lotko@uthrad.pl
pokój 240 budynek Wydziału Ekonomii i Finansów

A_Lotko

dr hab. Aleksander Lotko prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7468
e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl
pokój 242 budynek Wydziału Ekonomii i Finansów

dr hab. Magdalena Pażdzior, prof. UTHRad.
tel.
e-mail: m.pazdzior@uthrad.pl
pokój 13

dr inż. Jacek Przepiórka
tel. 48 361 7546
e-mail: j.przepiorka@uthrad.pl
pokój 232

mgr inż. Leszek Kornatowski
tel. 48 361 7405
e-mail: kornatowski@uthrad.pl
pokój 127 budynek Wydziału Ekonomii i Finansów