Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7583
e-mail: p.religa@uthrad.pl
pokój 317

Świetlik

prof. dr hab. inż. Ryszard Świetlik
tel. 48 361 7517
e-mail: r.swietlik@uthrad.pl
pokój 311

????????????????????????????????????

dr hab. inż. Marzena Trojanowska, prof. UTHRad.
tel. 48 361 7505, 48 361 7515
e-mail: m.trojanowska@uthrad.pl
pokój 311

ŚMIECHOWSKI(1)(1)

dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTHRad.
tel. 48 361 7572
e-mail: k.smiechowski@uthrad.pl
pokój 161

Molik

dr inż. Artur Molik
tel. 48 361 7513
e-mail: a.molik@uthrad.pl
pokój 305

KLUZIŃSKI(1)

dr inż. Wiktor Kluziński
tel. 48 361 7511
e-mail: wiktor.kluzinski@uthrad.pl
pokój 326

ŻARŁOK(1)(1)

dr inż. Jan Żarłok
tel. 48 361 7529
e-mail: j.zarlok@uthrad.pl
pokój 14

SKIBA(1)

mgr inż. Jan Skiba
tel. 48 361 7529
e-mail: j.skiba@uthrad.pl
pokój 14, 30