Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Katedra Fizykochemii i Technologii Materiałów

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7567
e-mail: m.kostrzewa@uthrad.pl
pokój 133

BAKAR

prof. dr hab. inż. Mohamed Bakar
tel. 48 361 7568
e-mail: m.bakar@wp.pl
pokój 132

Szafrańska

dr hab. inż. Halina Szafrańska, prof. UTHRad.
tel. 48 361 7565
e-mail: h.szafranska@uthrad.pl
pokój 131

Marta Ogorzałek

dr inż. Marta Ogorzałek
tel. 48 361 7574
e-mail: m.ogorzalek@uthrad.pl
pokój 221

dr inż. Małgorzata Przybyłek
tel.
e-mail: m.przybylek@uthrad.pl
pokój

Szczerba

dr inż. Janusz Szczerba
tel. 48 361 7567
e-mail: j.szczerba@uthrad.pl
pokój 133

Golec

dr inż. Krzysztof Golec
tel.
e-mail: k.golec@uthrad.pl
pokój

dr inż. Leszek Wianowski
tel. 48 361 7590
e-mail: l.wianowski@uthrad.pl
pokój

mgr inż. Barbara Płachta
tel. 48 361 7564
e-mail: b.płachta@uthrad.pl
pokój 136