Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Katedra Chemii Przemysłowej

białkowska 1

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7592
e-mail: a.bialkowska@uthrad.pl
pokój 117

wasilewski

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski
tel. 48 361 7538
e-mail: tomasz.wasilewski@uthrad.pl
pokój 104

Bocho-Janiszewska

dr hab. Anita Bocho - Janiszewska prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7539
e-mail: a.janiszewska@uthrad.pl
pokój 103

anna malysa

dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7589
e-mail: a.malysa@uthrad.pl
pokój 217

mzieba

dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH Rad.
tel. 48 361 7589
e-mail: m.zieba@uthrad.pl
pokój 217

Artur Seweryn

dr inż. Artur Seweryn
tel. 48 361 7552
e-mail: a.seweryn@uthrad.pl
pokój 222

mgr inż. Dominik Czerwonka
tel. 48 361 7543
e-mail: d.czerwonka@uthrad.pl
pokój 211