Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Składy Wydziałowych Zespołów i Komisji

Skład wydziałowych komisji i zespołów powołanych na okres kadencji do 31 sierpnia 2024 r.

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

 ·       dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad. – przewodniczący Komisji,

·       prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Marzena Trojanowska, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr inż. Artur Seweryn – członek Komisji

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 ·       dr hab.  Aleksander Lotko, prof. UTH Rad. – wydziałowy pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący Komisji,

·       dr hab. Anita Bocho – Janiszewska, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Magdalena Paździor, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Marzena Trojanowska, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       wakat – przedstawiciel studentów

·    wakat – przedstawiciel studentów

Kierunkowa Komisja ds. efektów uczenia się na kierunku BHP

 ·       dr hab.  inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad. – przewodniczący Komisji,

·       dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr inż. Artur Molik – członek Komisji,

·       mgr inż. Grzegorz Szałas – przedstawiciel interesariuszy

·    wakat – przedstawiciel studentów

Kierunkowa Komisja ds. efektów uczenia się na kierunku Technologia Chemiczna

 ·       dr hab.  inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad. – przewodniczący Komisji,

·       dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr inż. Artur Molik – członek Komisji,

·       Ryszard Kubicki (SPOIWO Radom) – przedstawiciel interesariuszy

·    Klaudia Kurek – przedstawiciel studentów

Kierunkowa Komisja ds. efektów uczenia się na kierunku Towaroznawstwo

 ·       prof. dr hab.  inż. Małgorzata Kowalska – przewodniczący Komisji,

·       dr hab. Anita Bocho – Janiszewska, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH Rad.– członek Komisji,

·       prof. dr hab. Jerzy Żuchowski – członek Komisji,

·       wakat  – przedstawiciel interesariuszy

·    wakat – przedstawiciel studentów