Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Rada programowa

Rada programowa powołana na okres kadencji do 31 sierpnia 2024 r.

·               dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad. – przewodniczący Rady

·               prof. dr inż. Mohamed Bakar,

·               dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad.,

·               prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska,

·               dr hab. Aleksander Lotko, prof. UTH Rad.,

·               dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad.,

·               dr hab. inż. Halina Szafrańska, prof. UTH Rad.,

·               dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTH Rad.,

·               prof. dr hab. Ryszard Świetlik,

·               dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH Rad.,

·               dr  hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH Rad.,

·               prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski,

·               wakat – przedstawiciel interesariuszy,

·               wakat – przedstawiciel doktorantów,

·               wakat – przedstawiciel studentów.