Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Kierunki badań

Główne kierunki badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa:

  1. Technologie wytwarzania i oceny właściwości użytkowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej w tym kompozycji smarowych.
  2. Technologie odzysku i recyklingu odpadów przemysłowych i poużytkowych.
  3. Obieg zanieczyszczeń w środowisku naturalnym regionu radomskiego.
  4. Modyfikowane materiały polimerowe dla zastosowań specjalnych.
  5. Nowoczesne metody oceny i poprawy jakości skóry oraz materiałów włokienniczych.