Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Zasady dyplomowania

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIAŁE INŻYNIERII CHEMICZNEJ I TAWAROZNAWSTWA

Formą zakończenia studiów na kierunkach realizowanych na Wydziale inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa jest obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZASAD DYPLOMOWANIA: 

 Zasady dyplomowania

Z 2.1. ZADANIE NA PRACĘ DYPLOMOWĄ

Z 2.2. ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Z 2.3. RAPORT Z JEDNOLITEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (JSA) ZAAKCEPTOWANY PRZEZ PROMOTORA

Z 2.4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH

Z 2.5. INFORMACJE DODATKOWE DO SUPLEMENTU

Z 2.6. POWOŁANIE RECENZENTÓW I KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Z 2.7. OCENA PRACY DYPLOMOWEJ

Z 2.8.1. BHP_IST_ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Z 2.8.2. TECHNOLOGIA CHEMICZNA_IST_ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Z 2.8.3. TECHNOLOGIA CHEMICZNA_IIST_ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Z 2.8.4. TOWAROZNAWSTWO IST_ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Z 2.8.5. TOWAROZNAWSTWO IIST_ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

KARTA OBIEGOWA