Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Programy studiów

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – studia  I stopnia stacjonarne

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 i póżniej)    plik 

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – studia  I stopnia niestacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 i póżniej )   plik   

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia stacjonarne III semestralne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)    plik

studia II stopnia stacjonarne III semestralne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – studia II stopnia niestacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne III semestralne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)   plik

studia II stopnia niestacjonarne III semestralne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)  plik

TOWAROZNAWSTWO – studia  I stopnia stacjonarne

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)  plik

TOWAROZNAWSTWO – studia I stopnia niestacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

TOWAROZNAWSTWO – studia II stopnia stacjonarne

studia II stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)  plik

 TOWAROZNAWSTWO – studia II stopnia niestacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020) plik

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia I stopnia stacjonarne

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019)   plik

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021)  plik

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia I stopnia niestacjonarne

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019) plik

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)   plik

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021)  plik

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia II stopnia stacjonarne

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021)  plik

studia I stopnia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022)  plik

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia II stopnia niestacjonarne

 studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021) plik

studia I stopnia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022)  plik