Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Contact

Małgorzata Kowalska (professor)

Faculty Erasmus+ Coordinator

Faculty of Chemical Engineering and Commodity Science

Department of Chemistry and Organic Materials

Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities’ in Radom, Poland.
Chrobrego 27, 26-600 Radom, POLAND
e-mail: m.kowalska@uthrad.pl
Phone: +48 48 361 75 47