Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych  plik

Procedura przygotowania i wyboru tematów prac dyplomowych  plik

Zadanie na pracę dyplomową  plik

Ocena pracy dyplomowej  plik

Wyznaczenie komisji egzaminu dyplomowego   plik

Załącznik do procedury antyplagiatowej   plik