Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Dorosz

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej

uprzejmie informuje, że w dniu 6 maja 2022 r., o godz. 9:30 

odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Dorosz

„Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego”

Więcej informacji w załączniku