Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Nabór dla pracowników WICiT na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.”, WND-POWR.03.04.00-00-KP14/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór dla pracowników WICiT na: Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Więcej informacji: ogłoszenie o szkoleniu