Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Nabór dla pracowników WICiT na szkolenie Ergonomia stanowisk pracy

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.”, WND-POWR.03.04.00-00-KP14/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór dla pracowników WICiT na:  Ergonomia stanowisk pracy.

Więcej informacji: Ergonomia_ogłoszenie o szkoleniu