Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Dostęp do baz danych

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dostęp do nowych baz na platformie EBSCOhost : CAB Abstracts with Full Text, FSTA with Full Text. Dostęp potrwa do 28 maja 2022 r. i jest możliwy w sieci uczelnianej a także poza nią dla posiadaczy aktywnych kont e–mail w domenach uthrad.pl oraz student.uthrad.pl. Informacja na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Aktualności

CAB Abstracts with Full Text

Baza CAB Abstracts with Full Text, przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych – od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1,238 aktywne czasopisma pełnotekstowe (liczba wzrośnie do ponad 1,330), z pośród których 978 to aktywne, pełnotekstowe czasopisma bez embarga (liczba wzrośnie do ponad 1,000), a 731 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga, niedostępne w bazie Academic Search Ultimate (liczba wzrośnie do ponad 750). CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.

Lista tytułów dostępnych w bazie oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie CAB Abstracts with Full Text.

FSTA with Full Text

FSTA with Full Text jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona tworzona we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która nieustannie angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości. Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, takie jak biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, technologie omiczne, karmy dla zwierząt domowych, nauka o sporcie, zrównoważony rozwój.

Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowcyh (liczba wzrośnie do ponad 300), spośród których 172 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga (obecnie ponad 200), a 125 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga, niedostępne w bazie Academic Search Ultimate.

Lista tytułów dostępnych w bazie oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie FSTA with Full Text.